PRIVACY- EN COOKIEBELEID

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers van onze website.

Contactgegevens van HTS74.com
HTS74.com is de handelsnaam van ons bedrijf. Kogros Sports BV is onze officiële bedrijfsnaam. Kogros Sports BV is gevestigd in Numansdorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58895841. Wij zijn telefonisch (0186-658680) en per e-mail (info@hts74.shop) bereikbaar.

Klikgedrag en bezoekersinformatie
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden:

- Wanneer u gebruik maakt van onze webshop, verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de bestelling zelf, de betaling, de verzending en onze financiële administratie. U heeft de keuze om als gast te bestellen of een account aan te maken.

- Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven te sturen. U kunt zich altijd afmelden voor deze nieuwsbrief.

- Tenslotte verwerken wij gegevens die worden gegenereerd wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Overdracht van persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld de partij die onze website host). In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de vervoerder in verband met de bezorging van uw bestelling. Wij gebruiken momenteel GLS. Denk ook aan het doorgeven van uw gegevens aan onze betaaldienstverlener in verband met de afwikkeling van de betaling. Wij maken gebruik van Mollie als betaaldienstverlener.

Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (anonieme) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wet is toegestaan.

Verzending en logistiek
Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Voor het uitvoeren van leveringen maken wij gebruik van de diensten van GLS. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met onze bezorgservice. In het geval dat onze bezorgservice onderaannemers inschakelt, worden uw (pakket)gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

VerzendBlauw
Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens gedeeltelijk doorgegeven aan een derde partij, genaamd SendinBlue. Dit omvat uw voor- en achternaam en uw e-mailadres. Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met SendinBlue. SendinBlue zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website is verzonden, ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt dan niet langer onze nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door SendinBlue. SendinBlue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. SendinBlue behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. De enige uitzondering hierop is SendinBlue. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een land buiten de EER, namelijk naar de Verenigde Staten. SendinBlue is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, waardoor er goede waarborgen zijn getroffen voor de veiligheid van uw persoonsgegevens en het is toegestaan ​​om uw persoonsgegevens buiten Europa te verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Dat is afhankelijk van de reden waarvoor wij uw gegevens verwerken (zie hiervoor onder ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?’):

- Voor geregistreerde klanten: wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit tevens als een vergeetverzoek. Met inachtneming van eventuele garantietermijnen (zie het volgende punt) zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen

.- Voor klanten die zich niet inschrijven voor een bestelling: wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, inclusief after-sales. Dit betekent dat wij uw gegevens in ieder geval gedurende de garantieperiode bewaren, zodat wij eventuele garantieverzoeken kunnen afhandelen. Onze garantietermijn bedraagt ​​maximaal 12 maanden.

- Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zijn wij verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens bewaren wij zolang de toepasselijke termijn (de fiscale bewaarplicht) loopt. De fiscale bewaarplicht geldt voor zeven jaar.

Welke rechten heb je?
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

- U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens

- U heeft het recht om te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

- U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.

- U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

- Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien uw persoonsgegevens op een andere grondslag worden verwerkt (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren), dan blijven uw persoonsgegevens op deze andere grondslag verwerkt.

- U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersonaldata.nl) als u van mening bent dat wij inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u uw klacht eerst met ons bespreekt, zodat wij deze in een eerder stadium kunnen oplossen. Mail ons dan via info@hts74.shop.

COOKIE BELEID

HTS74.com maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?
De cookies die op deze website worden gebruikt, kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

1- Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren en die automatisch worden geactiveerd wanneer u de website bezoekt. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om de melding over cookies niet meer weer te geven, wordt dit opgeslagen. Dit is een strikt noodzakelijke cookie. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.

2- Analytische cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Als u het gebruik van Google Analytics helemaal niet wilt toestaan, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, zodat de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan ​​de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar hierdoor kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. Google is aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens

Als u geen toestemming geeft voor het plaatsen van analytische cookies, verzamelt Google Analytics geen persoonsgegevens omdat HTS74.com de volgende maatregelen neemt:

- het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd;

- 'gegevens delen' is uitgeschakeld;

- HTS74.com maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Door cookies te verwijderen of uit te schakelen kan het voorkomen dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven.